Fredensborg Kommune har ambitiøse planer om grøn omstilling

Vi vil gerne bringe alle i kommunen sammen om den grønne dagsorden. Derfor har vi afholdt en klimakonference i august 2021, og vi bruger denne side til at indsamle forslag til klimainitiativer og give alle i kommunen adgang til at kommentere på forslag.

Fredensborg Kommune deltager i DK2020-projektet, hvor vi har forpligtet os til at udvikle en lokal klimahandlingsplan, der viser, hvordan vi lever op til Parisaftalens målsætninger. Klimakonferencen og indsamlingen af idéer er vigtige led i arbejdet med DK2020.

Læs mere om DK2020.

Processen

Forår-sommer 2021Idéudvikling og dialog – bl.a. her på siden klima.idestorm.dk
19. august 2021Klimakonference
Efterår 2021Udarbejdelse af udkast til DK2020-plan
Inddragelse af bl.a. Klimarådet og Grønt Råd
November 2021Kommunalvalg
1. halvår af 2022 Kommentering og politisk behandling af udkast
Inden 1. september 2022Aflevering af klimaplan til CONCITO
Inden 31. oktober 2022Godkendelse af klimaplan hos C40
Offentliggørelse
Udmøntning og løbende evaluering