Klimakonference i Fredensborg Kommune

Afholdt torsdag den 19. august 2021 kl. 17.00 – 20.30
på Fredensborg Skole Vilhelmsro

Invitation

Klima, biodiversitet og bæredygtighed står højt på dagsordenen – også i Fredensborg Kommune. For at løse de udfordringer, vi alle står over for, har vi brug for at samarbejde og inspirere hinanden. Derfor inviterer vi til klimakonference.

Fredensborg Kommune har ambitiøse planer for kommunens grønne omstilling. Som deltager i klimaprojektet DK2020 er vi desuden i gang med lave en langsigtet klimaplan. I planen beskriver vi de mål og initiativer, der skal sikre, at kommunen som område bliver klimaneutral senest i 2050 og modstandsdygtig over for de forandringer af klimaet, der kommer. 

For at nå vores grønne mål og få en ambitiøs og effektiv klimaplan skal alle i kommunen være med. Derfor inviteres du til klimakonference den 19. august 2021, hvor vi sammen skal drøfte, hvordan vi får Fredensborg Kommune i en grønnere retning.

Vi inviterer borgere, foreninger, erhvervsliv og politikere til at samles om den grønne omstilling og i fællesskab identificere de rette skridt i en grønnere retning. Allerede nu kan du komme med dine ideer eller kommentere på andres ideer.

Vær med til at gøre Fredensborg Kommune grønnere.
Vi glæder os til at se dig – og høre dine ideer.

Thomas Lykke Pedersen
Borgmester
Lars Simonsen
Formand for
Plan-, Miljø- og Klimaudvalget
Louise Mehnke
Formand for
Klimarådet

Program

 • Ankomst
  16.30 – 17.00
 • Velkomst v. borgmester Thomas Lykke Pedersen, formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget Lars Simonsen og formand for Klimarådet Louise Mehnke
  17.00 – 17.10
 • Lokale grønne indsatser – handling nu!
  Caisa Marie Winkler Wille, Folkeskolerne
  Sivalaxmanan B. Krishnapillai, Statsgymnasierne
  17.10 – 17.20
 • Præsentation af workshops
 • Inspirationsoplæg og workshops i grupper
  17.30 – 18.30
 • Musikalsk indslag med Madam Mangor
 • Pause – med let anretning
  18.30 – 19:15
 • Inspirationsoplæg og workshops i grupper
  19.15 – 20.15
 • Afslutning og overlevering af idéer til Plan-, Miljø- og Klimaudvalget og Klimarådet
  20.15 – 20.30

Workshops

Hvad kan vi sammen gøre for klimaet?

De seks workshops på konferencen blev indledt med inspiration fra følgende oplægsholdere.

Grøn transport

Oplægsholder:
Rasmus Willig, Gubra

Rasmus Willig er sociolog og CSR-chef i biotechvirksomheden Gubra i Hørsholm.
Foto: Bo Nymann

Langt de fleste af os benytter cyklen, bilen, bussen eller toget til og fra arbejde og fritidsaktiviteter. De fleste foretrækker en transportløsning, som er hurtig, komfortabel og fleksibel. Andre faktorer kan også spille ind: Transporten skal måske være billig, sund, afslappende, sikker eller … grøn! 

Hvilke ideer har du til at gøre den grønne transport mere attraktiv?

Grøn transport kan være alt fra cykel til elbusser, elbil, tog, samkørsel eller noget helt andet – kom med din idé!

PSST! Mange pendlere får mulighed for at tage flere hjemmearbejdsdage i fremtiden. Det kan også være en del af en grøn transportløsning!

El og varme

Oplægsholder:
Asser Chræmmer Jørgensen, Transition

Asser Chræmmer Jørgensen er civilingeniør hos Transition, der rådgiver om cirkulær økonomi, energi, klima og indeklima.

Der sker rigtig meget inden for grøn el og varme. Strømmen bliver mere og mere grøn – og der er gang i en masse udvikling inden for grøn varme. Hvis du er husejer, har du sikkert allerede gjort dig tanker om solceller, fjernvarme, varmepumpe eller andre løsninger.

Hvilke ideer har du til at øge produktionen og brugen af vedvarende energi?

Har du bud på, hvordan solceller og vindmøller kan placeres til mindst mulig gene for mennesker og natur? Er du nysgerrig på varmefællesskaber – eller hvad med biogas på hestepærer?! Slut dig til koret – kom med din idé!

PSST! Fredensborg Kommune fortæller dig gerne om de aktuelle muligheder og fremtidige planer for fjernvarme og andre varmeløsninger i dit område.

Bæredygtigt byggeri

Oplægsholder:
Tina Saabye, Gladsaxe Kommune

Tina Saaby er Stadsarkitekt i Gladsaxe. Hun er uddannet fra Kunstakademiets Arkitektskole og optaget af gode bygninger og byrum.

Har du prøvet at bygge et nyt hus, at renovere eller bygge til? Så ved du, at nutidens byggeregler stiller høje krav til eksempelvis materialer og isolering. Når vi bygger, skal vi bygge klogt, for klimaets skyld. Det samme gælder, når vi etablerer og renoverer kommunale bygninger såsom sundhedshuse, daginstitutioner, skoler og meget andet. Vi har en forpligtigelse til at tænke klimavenligt – og byggeprojekterne må gerne understøtte de andre temaer i klimaplanen, f.eks. biodiversitet, affald og genbrug, el og varme mv.

Hvilke ideer har du til at gøre det kommunale eller private byggeri mere grønt?

Og hvordan kan vi få byggeriet til at understøtte de andre temaer i klimaplanen? Alle idéer er velkomne, og du behøver ikke være bygge-ekspert for at få en god idé.

PSST! Grønt byggeri kan også handle om grøn drift af større bygninger. Kan vi bruge bygningerne til flere funktioner? Kan vi spare på strømmen – måske ved brug af nye, intelligente løsninger? Kan vi nøjes med at gøre rent og tømme affald, når der er brug for det? Måske har du svaret!

Klimatilpasning og biodiversitet

Oplægsholder:
Morten Lauge Fejerskov, NIRAS

Morten Lauge Fejerskov er seniorspecialist i vandløb ved den rådgivende ingenørvirksomhed NIRAS.

I fremtiden kommer der mere vand – fra oven, fra siden og fra neden. Vi skal forberede os på de forandringer, der sker, med skybrudssikring, kystbeskyttelse og anden klimatilpasning. Det er store streger, der skal tegnes, og der skal tænkes 100 år frem i tiden eller mere. 

Har du bemærket, at antallet af insekter på forruden af din bil ikke er det samme som for få år siden? Bierne, sommerfuglene, billerne og frøerne leder efter gode levesteder. Vi har lagt for meget pres på det økologiske system, og arterne uddør i et tempo, som kan få uoprettelige konsekvenser.  

Hvilke idéer har du til fremtidens klimatilpasning, og hvordan synes du, vi skal skabe flere og bedre levesteder for dyrene og naturen? Kan løsningerne på de to udfordringer tænkes sammen? 

PSST! Du kan finde information om Fredensborg Kommunes deltagelse i Danmarks Vildeste Kommune på kommunens hjemmeside.

Affald og genbrug

Oplægsholder:
Thomas Nielsen, WOODLIVING

Thomas Nielsen er indehaver af WOODLIVING i Søholm ved Fredensborg, der producerer bæredygtigt inventar af genbrugstræ.

Vi har lært at sortere vores affald, og vi kører ivrigt på genbrugspladsen med vores pap, elektronik, gamle møbler, haveaffald og byggeaffald. Men én ting er at skille sig af med affaldet, en anden ting er, om mere kunne blive genbrugt, og om vi kunne reducere mængden af affald i det hele taget?

Hvilke ideer har du til at skabe nye muligheder for genbrug, forlænge levetiden af de produkter, vi køber, eller måske nedsætte vores behov for altid at købe nyt?

PSST! Deleordninger, reparationsfællesskaber og lignende initiativer er også en del af at reducere vores affald.

Grøn hverdag

Oplægsholder:
Martha Nørgaard, GRO SELV

Martha Nørgaard er projektleder af GRO SELV, der er et åbnet projektfællesskab for unge og en del af den grønne tænketank CONCITO.

“Mest af alt, holder jeg af hverdagen!” sang Dan Turell. En god hverdag er utrolig vigtig for vores trivsel. Hverdagen er fuld af vaner, som mange af os holder meget af. Ved at ændre let på vores vaner og vores forbrug kan vi også gøre hverdagen god for klimaet. Vi behøver ikke omlægge hele vores livsstil, men blot spore vores opmærksomhed en tand mere i en grøn retning.

Hvilke idéer har du til at skabe flere grønne vaner i din og dine medborgeres hverdag?

Er der noget, I kan gøre sammen i jeres nabolag – eller på arbejdspladsen?

PSST! Grønne vaner kan omhandle alt fra indkøb og forbrug til affald, genbrug, opvarmning af huset, kørsel i egen bil og meget mere. Du ved bedst, hvor mulighederne er. Del dem med os andre!


Læs rapport fra dagen (pdf)

Billeder fra dagen