Kategorier
Grøn transport

Sikre skoleveje

Begynd ved den grundlæggende udfordring: Alle børn skal kunne gå eller cykle sikkert til skole. Hvorfor kan de ikke det? Fordi biltrafikken er for voldsom, der køres for hurtigt og mange bilister er ikke opmærksomme nok. Så det er ikke noget at sige til, at der er forældre, der ikke tør sende deres poder ud…

Kategorier
Grøn transport

batteri eller brint

Vi er enige, at forbrændelsesmotorer skal være fortid. Lige nu bliver der gjort en stor indsats for at femme batteridrevne elbiler. Desværre. Batteridevne elbiler skal køre mange kilometer, før de bare er ligså miljøvenlige som forbrændingsmotorer. Hvis altså man regner den samlede miljøbelastning af elbiler ud. Og så er spørgsmålet, hvad vi gør med de…

Kategorier
Grøn hverdag

Introduktion af klimamærker på alt

Klimamærket skal synliggøre klimaaftrykket på det pågældende produkt. For at give forburgeeren et overblik af klimaaftryk. Så forbrugeren bliver Island til at træffe en klimavenlig beslutning ved køb af alle slags produkter og evt. services.

Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

Kommunale udbud skal indholde en serviceaftale

For at undgå at der bliver brugt billige og dårlige materialer/komponenter der om få år skal udskiftes. De kommunale udbud skal sikre at leverandør forpligtes til at levere en hvilken som helst ydelse i overensstemmelse med kommunes klimaplan

Kategorier
Grøn hverdag

Grønt Konkurrence awardshow

Inden for hver kategori af. Et Award show for de best case eksempler på bæredygtig omstilling. Prisen kunne være et en pose penge til et valgfrit kommunalt grøn intiativ. Prisen skulle sigte efter at give prestige og skabe en sund konkurrrence mellem virksomheder og privat personer etc. For skubbe på den grønne omstilling.

Kategorier
El og varme

Boligopvarmning

Erstat naturgas på boligejerene med fjernvarme der produceres grønt.

Kategorier
Grøn hverdag

Overskudsskur

I New Zealand har man overdækkede skure hvor butikker og privates overskud af frugt og grønt m.m. Kan afleveres til glæde for bysamfundet øvrig beboer.

Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

Langstrupmose omlægges

Langstrupmose omlægges til forsinkelsesbasin til regnvand med en evt. dæmning. Dette ville også kunne udnyttes som rekreativtområde med øger natur. Arne havde en rigtig god vision for ideen. Jeg kunne desværre ikke tyde alle ideerne på din lille lap papir. Derfor hvis ideen findes interessant. Opfordrer jeg til at kontakte Arne

Kategorier
El og varme

EnergiKonsulenter

Udvidet brug af energikonsulenter Flere energivenlige boligtyper og transport muligheder

Kategorier
Affald og genbrug

Mærkning af emballage

Al emballage bør mærkes, så det tydeligt kan sorteres.

Kategorier
Grøn transport

Etablering af ladestandere i Fredensborg Kommune

Kommunen opfordres til at etablere offentligt tilgængelige ladestandere. Infrastrukturplanen som blev vedtaget 25 .juni i år giver kommunen mulighed for at søge om tilskud fra en pulje på 65 mio. i år og 150 mio. næste år. Med det hastigt voksende antal el og hybrid biler vil behovet for ladestandere vokse betydeligt og det er…

Kategorier
Grøn transport

Førerløse shuttlebus på mest brugte cykel/gangstier til skoler og idrætscentre

I forbindelse med skoler og idrætscentre er der gradvist øget. Samtidig har vi mange gode gang- og cykelstier til samme lokaliteter. Bilkørslen afspejler et konkret behov. Måske kan bilkørsel erstattes at små førerløse shuttlebusser? Måske et projekt vi kan samarbejde med fx DTU eller andre forskningsmiljøer der arbejder med førerløs trafik?

Kategorier
Grøn hverdag

Co2 neutral kommune

Kommunen skal gøres mere grøn ved at udnytte de store arealer vi har i kommune til etablering af solcelle parket. Arkitekter skal komme med oplæg til hvordan sådanne parker matcher i naturen

Kategorier
Affald og genbrug

Fælles genbrugsmarked under et tag

En værksteds sammenslutning af små og mindre virksomheder der arbejder med genbrug og bæredygtighed. Det kunne inkludere møbelsnedker, elektriker, smed, møbel polstre, maler, sadelmager, skrædder mm. Så kan man livtidsforlænge sine udtjente ejendele, give dem nyt formål eller bare donere til fælles skabet velvidne at det ikke bare bliver smidt ud. De enkelte virksomheder kunne…

Kategorier
Andet

Prioritering

Der er mange gode ideer. Kommunen bør nedsætte en gruppe, der kan udvikle et værktøj til bedømmelse af forslag og ideer. Hvor får vi mest klima og bæredygtighed for pengene?

Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

Dataindsamling på effekten af gode ideer

Det er allerede for sent at afbøde mange virkninger af drivhuseffekten og i de kommende år vil vi se yderligere eskalering af konsekvenserne af vores udledening af CO2. Den del bør have det største og første fokus – selvom affaldssortering m.v. også er vigtigt at håndtere. Men med et varmere klima er konsekvenserne uoverskuelige og…

Kategorier
Affald og genbrug

Her holdet 7. a skolens område rent.

Matriklen for alle skoler inddeles i passende (afhængig af antal klasser) sektioner omkring skolen. Fra skolens ydermur til ca. 50 meter fra muren. Hvert område markeres med skilte: "Her holder X klasse skolen ren". Det vil sige eleverne holder selv justits med både eget og andre klassers areal. Princippet praktiseres i bl.a. USA og benyttes…

Kategorier
Grøn transport

Søg statstilskud til ladestandere

Det er ikke alle, der kan etablere en ladestander på egen p-plads. Hvis vi skal redde klimaet, skal flest mulige på sigt købe en elbil i stedet for en benzinbil. Elbiler bliver forhåbentlig billigere de kommende år. Men hvis man ikke har sin egen p-plads, kan man ikke få installeret sin egen ladestander. For at…

Kategorier
Affald og genbrug

Grønt Værksted – nej til brug og smid væk-kulturen

Jeg foreslår, at vi i kommunen starter et Grønt Værksted. Formålet er at begrænse "brug og smid væk-kulturen", så vores forbrug af ressourcer kan begrænses, også de ikke-fornybare ressourcer og materialer, og affaldsmængder kan nedbringes. Så vi kan ved frivilliges reparation af it, tøj, andet. Samtidig kan værkstedet være med til at bekæmpe uligheden ved…

Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

DN Fredensborgs betragtninger

Som reaktion på Klimarådets opfordring til at dele klimaidéer, har vi nedenstående prioriterede indledende kommentarer for tre af de seks temaer til konferencen om klima og bæredygtighed i Fredensborg Kommune Klimatilpasning og biodiversitet Vådområderne må ikke dyrkes, så disse frigiver endnu mere CO2. Der vil endvidere i en våd eng ske en ophobning af organisk…

Kategorier
Grøn transport

Cykelstier giver os bedre klima, sundhed, sikkerhed og oplevelser

Sommeren er over os, og det frister at tage cyklen. Vi har mange gode cykelstier i Fredensborg Kommune, men vi kunne godt bruge nogle flere. Hvis man fx vil cykle fra Kokkedal eller Nivå ind i landet mod Karlebo og videre til Hillerød, tvinges man ud på veje, hvor bilerne presser sig tæt forbi. Vi…

Kategorier
Affald og genbrug

Genbrug

Bæredygtighed er meget mere end at reducere/undgå anvendelse af fossile brændstoffer. I Fredensborg Kommune er vi langt i denne proces. På kraftvarmeværket i Hørsholm produceres fjernvarme og strøm ved affaldsforbrænding. Det er en metode, vi i Danmark er berømmet for, og som også mange andre lande i Europa har taget til sig. På nuværende tidspunkt…

Kategorier
Affald og genbrug

Affaldssortering

Jeg tvivler på, at det nogensinde kan blive en succes at opsætte 5 affaldsposer til hver husstand og forvente, at alle vil sortere deres affald hver dag. Mange steder er der tillige pladsproblemer, der forhindrer en fornuftig løsning, og en travl hverdag vil for mange gøre denne sortering til et problem. Jeg foreslår derfor, at…

Kategorier
El og varme

Udskiftning af el radiatorer med luft til luft varmepumper

Mange huse i Fredensborg fra 1970 har el varme. El radiatorer kan med fordel udskiftes med luft til luft varmepumper og dermed reducere elforbruget

Kategorier
Grøn transport

Mini el-busser i lokalområder

Mini el-busser fra stoppesteder i lokalområder uden fører, slm kendt fra bl a DTU. Evt tilkald / forudbestilling via tlf.

Kategorier
El og varme

Flydende Solcelleparker på kommunens/nabokommuners søer.

Flydende Solcelleparker, som anvendt i udlandet.

Kategorier
Affald og genbrug

Grøn omstilling i en helhedsbetragtning

Påstande til drøftelse: Nu skal vi alle sortere vores affald i 10 fraktioner, idet vores affald i meget højere grad skal genbruges, og ikke afbrændes. Det betyder, at Norfors må købe produkter til afbrænding for at kunne opretholde produktionen af fjernvarme. Der må indkøbes olie eller naturgas, hvilket giver forøget udledning af CO2. Kommunernes Landsforening…

Kategorier
Affald og genbrug

Affaldssortering

I dag affaldssorteres i private hjem. Noget tilsvarende kunne finde sted på kommunens institutioner, herunder hjemmeplejen, hvor det ikke foregår systematisk

Kategorier
Grøn transport

Elbiler til hjemmeplejen

Hjemmeplejens medarbejdere kører i dag i benzindrevne biler. Udskiftning til elbiler med mulighed for opladning lokalt ved mødestederne vil optimere miljøet.

Kategorier
El og varme

Klare fremtids udsigter for varmen

I Fredensborg Kommune har vi omkring 700 olie- og 7.000 gasopvarmede boliger, der indenfor de kommende år skal finde anden opvarmning. Kommunen bør gøre en forstærket indsats for at hjælpe disse på vej. • Den gratis kommunale energirådgivning bør styrkes og gøres mere synlig. Det er specielt vigtigt, at der rådgives om støj i forbindelse…

Kategorier
El og varme

Udvikling af fjernvarme

Fjernvarme er god varme, som er let at håndtere for forbrugerne, og som kan håndteres med betydelige stordriftsfordele af producenterne. Fjernvarmen bør udbygges, hvor det er rationelt. Dvs. primært i Humlebæk og Fredensborg, der hvor der er større varmeinstallationer så som blokke eller rækkehuse med fælles opvarmning, eller virksomheder. Villaer skal primært tilknyttes, hvis de…

Kategorier
El og varme

Store varmelagre til fjernvarme

En af de væsentlige udfordringer med vedvarende energi er, at det tidspunkt, man gerne vil bruge energien, ikke altid er samme tidspunkt hvor man kan producere den. Derfor har vi brug for store varmelagre i fjernvarmesystemet med tilknyttet varmepumpe. Jeg forestiller mig, at starte med et 100 – 120.000 m3 fordelt på 3 til 4…

Kategorier
Affald og genbrug

Sparede tømninger af renovationsbeholdere

Hvor hver husstand har sine egne beholdere, er der meget stor forskel på de affaldsmængder, der er. Hvis man er få personer i husstanden og et lille forbrug, har man ikke behov for de tømninger, som er fastlagt. Der er derfor mulighed for at spare tømning af beholdere med meget små mængder, ved at give…

Kategorier
Grøn hverdag

Valgplakater … er de miljøvenlige? … hvad mener Klimarådet?

Hej klimarådsmedlemmer, Hver 4. år, når valget nærmer sig, kommer dette ”miljøforslag” op igen. Men siden valget i 2017 har ”Den grønne Kommune Fredensborg” fået øget fokus på miljø, forurening, kuldioxid (CO2) klimabelastning, biodiversitet, bæredygtighed, affaldssortering/bortskaffelse, genbrug osv. Ord som biodiversitet, vild rabat, insekthotel, flagermus-træ, flyrejse-kompenserende klimaskov er bl.a. kommet til. Vi har længe haft…

Kategorier
Grøn hverdag

Naturvejledning til borgerne i kommunen.

Mere naturvejledning til borgerne i kommunen. Her menes der naturvejledning helt ned til Børnehave børn og op til pensionister. Så vigtigheden af biodiversiteten bliver optimeret, så borger i Fredensborg Kommune er opmærksomme på den store opgave det skal til at ske i kommunen. Hvis det skal lykkes at få et godt og "grønner" resultat af…

Kategorier
El og varme

Geotermi til grøn fjernvarme

GEUS (Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser) har for år tilbage estimeret, at der i Danmarks undergrund er geotermisk varmt vand, som kan dække ca. 30% af landets behov for opvarmning. Der er faktisk store reservoirer varmt saltvand i Danmarks undergrund. Af de tre geotermiske værker, der i dag findes herhjemme, er kun ét i funktion,…

Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

Vildtstriber på kommunale arealer

For at fremme biodiversiteten kan en metode være at lave vildt striber hvor Mark-blomsterbeplantning anlægges i de kommunale marker, således at vilde fugle og andet vildt kan finde føde i de ellers store øde marker, der ikke er særligt vildtvenlige. Striberne bør anlægges for en årrække. Det kan være en god ide at anlægge små…

Kategorier
Bæredygtigt byggeri

Direkte påvirkning af bygherrer

Når kommunen modtager ansøgning om byggetilladelse, bør projektet gennemgås i forhold til en række forhold – og hvis der er rimelighed i det, skal bygherren indkaldes til et møde, hvor projektet gennemgås i forhold til den fremtidige anvendelses miljø- og klimapåvirkning. Derved kan man sikre sig, at logiske og billige løsninger, som kan spare CO2…

Kategorier
Bæredygtigt byggeri

Lokalplanernes indflydelse på CO2-udledningen

Når kommunen udarbejder lokalplaner, er det vigtigt at sikre lavest mulig CO2 udledning via selv etableringen af bygningerne. Det kan man gøre ved IKKE at stille krav om brug af meget CO2 tunge materialer som f.eks. mursten og tegl. Man kan fremme brug af træ og træfibermaterialer ved i planerne at nedfælde principper om lav…

Kategorier
El og varme

Solceller på kommunale (og private) tagflader

Store tagflader kan rumme solcelleanlæg, som giver mere end de normale husstandsanlæg. Da staten finansierer en stor del at sine udgifter via afgifter på el, er der begrænsninger på kommunernes muligheder for at lægge solcelleanlæg på idrætshaller mv. De regler kan man komme ud over ved i stedet at overlade opgaven til en eksisterende el-producent,…

Kategorier
El og varme

Hvordan kan man spare energi i fjernvarmen?

Vi er mange, der har solceller, som producerer elektricitet. Overskudsproduktionen sender vi ud på elnettet, så andre kan få gavn af den. Tilsvarende kunne man gøre med solfangere i de områder, hvor der er fjernvarme. Solfangere på taget kan sende overskudsvarmen retur i fjernvarmesystemet og på den måde spare brugen af brændsler (og den herfra…

Kategorier
El og varme

Hvordan kan kommunen fremme sol-energi?

Det kan man ved aktivt at ændre lokalplanerne for større, ensartede byggerier, således at den enkelte ejer ikke individuelt skal søge om tilladelse til at etablere sol-energi, men umiddelbart kan etablere efter de retningslinjer, som vil fremgå af den ændrede lokalplan. Retningslinjerne udarbejdes efter forslag fra kommunen til den enkelte ejerforening. En sådan fremgangsmåde tager…

Kategorier
Bæredygtigt byggeri

Hvidmalede tage

Hvor der ikke opsættes solceller på flade tage, bør disse tage males hvide for at reflektere sollyset ud af atmosfæren igen på samme måde som indlandsisen reflekterer solens stråler. En sidegevinst er, at bygningen ikke bliver så varm om sommeren og derved kan energiforbrug til køling nedsættes. På markedet findes special maling til tagpaptage til…

Kategorier
Bæredygtigt byggeri

Ingen modregning af solcelleenergi i energirammen

Ved nybyggeri af kommunale ejendomme, bør kommunen stille som krav, at solceller ikke kan modregnes i bygningens energiramme. Kommunen bør opfordre private bygherrer til at stille samme krav til deres byggerier. Hvis man modregner solceller i energirammen, betyder det, at solcellerne bruges til at kompensere for besparelser på andre passive tiltag til nedbringelse af en…

Kategorier
Grøn transport

Mere information om elbiler

Det ville være rart med mere tilbundsgående information om elbiler. Mange vil gerne skifte til elbiler, men der er usikkerhed om batterier – pris, miljøvenlighed mm.

Kategorier
El og varme

Fremtidens energi-/varmekilder ?

Jeg kunne godt tænke mig, at Fredensborg kommune fik fokus på de forskellige energi-/varmekilder. Dvs. Naturgas, varmepumper, solenergi, jordvarme, fjernvarme. Hvad er fordelene og ulemperne for os i parcelhusene, som skal træffe valg om eventuelle ændringer fra olie/naturgas. Jeg tænker her på pris(både anlæggelse samt driften), støj, energiforbrug, forurening og hvad der ellers måtte være…

Kategorier
El og varme

Reguler brugen af brændeovne

Både metoden der bruges ved afbrænding, såvel som hyppigheden af afbrænding, har betydning for luftforureningen i området og i luften generelt.Ifølge Miljøstyrelsen er brændeovne en betydelig kilde til luftforurening. Man bør kigge meget mere intenst på brugen af brændeovne i kommunen, i områder hvor andre varmekilder er tilgængelige, da der i visse områder bliver storfyret…

Kategorier
El og varme

Udbyg fjernvarme

Fjernvarme er en meget fleksibel varmekilde, som kan udnytte mange forskellige energikilde, samt hurtigt skifte mellem dem. Desuden er fjernvarme en meget brugervenlig varmekilde, som kræver minimum indsats af brugeren

Kategorier
El og varme

Solcelleanlæg på kommunens tage

I forbindelse med bymidte- og bydelsprojekterne i henholdsvis Nivå, Humlebæk og Kokkedal ved Cirkelhuset er det en nærliggende tanke at forsyne kommunens bygninger med solcelleanlæg. Tagene på skoler, idrætshaller, rådhuset og andre bygninger kan med fordel udnyttes til at skaffe vedvarende energi i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes planer om grøn omstilling. Potentialet er stort, fordi…

Kategorier
Grøn transport

Ud af bilerne – op på cyklen

Det er fristende, at tage bilen til stort og småt, selv over ganske korte afstande. Iflg. DTU's Transportvaneundersøgelse, så er ca. 10 pct. af alle bilture under én km. Alle de ture kan sagtens erstattes af gang eller cykling. En måde at begrænse den ukritiske brug af bilen, er ved at nedlægge parkeringspladser, og gøre…

Kategorier
El og varme

Sidestille solcelletage med solcellepaneler.

Fredensborg kommune kræver som udgangspunkt byggetilladelse til solcelletage, hvorimod solcelle paneler på tag kan opsættes uden tilladelse*. Dette spænder ben for pæne og rentable løsninger, idet en byggetilladelse i kommunen let tager et år at opnå. Der bør oprettes/godkendes en instruks, der sidestiller solcelletage med solcelle paneler, da førstnævnte typisk giver en meget mere æstetisk…

Kategorier
Andet

Klima Borgertingets 117 anbefalinger

Som ét af de tilfældigt ca. 100 udtrukne medlemmer af Borgertinget vedr. Klima, der rådgiver Regering og Folketing, vil jeg anbefale, at – rapporten gøres kendt og tilgængelig lokalt, bl.a. også for medlemmerne af Klimarådet – at anbefalingerne trækkes frem på givne temaområder i Klimarådets arbejde – og i forvaltningens overvejelser over indsats Rapporten er…

Kategorier
Grøn hverdag

Energirådgivning til husejere

Fredensborg Kommune har i flere år tilbudt energitjek til husejere. Energitjekkene har vist, at mange huse kan forbedres, så både indeklima bliver bedre, og energiregningen bliver lavere. Fremover kan familier også få inspiration til, hvordan de kan leve grønnere og transportere sig mere grønt. Måske kan man også udvide ordningen, så man kan få råd…

Kategorier
El og varme

Solceller på virksomhedstage

Hvert bysamfund har et stort og ret samlet erhvervsområde. Mange af bygningerne har flade tage. Andre har tage, som vender mod syd. Tænk, hvis vi kunne udnytte flere af dem som ”solcellemarker på 1. sal”. Måske kan det ske i samarbejde med et forsyningsselskab, så den enkelte ejer ikke selv skal stå for hele projektet…

Kategorier
Grøn hverdag

Fælles køkkenhaver – i hele kommunen?

Nivaagaards Malerisamling har i samarbejde med kunstneren Danh Vo og kokken Christian F. Puglisi anlagt en kartoffelmark, som passes og plejes af lokale Nivå-borgere. Måske kan projektet udvides til andre bysamfund? Hvad kunne man dyrke? Hvor? Og hvordan kunne det organiseres?