Kategorier
Grøn transport

Sikre skoleveje

Begynd ved den grundlæggende udfordring: Alle børn skal kunne gå eller cykle sikkert til skole. Hvorfor kan de ikke det? Fordi biltrafikken er for voldsom, der køres for hurtigt og mange bilister er ikke opmærksomme nok. Så det er ikke noget at sige til, at der er forældre, der ikke tør sende deres poder ud…

Kategorier
Grøn transport

batteri eller brint

Vi er enige, at forbrændelsesmotorer skal være fortid. Lige nu bliver der gjort en stor indsats for at femme batteridrevne elbiler. Desværre. Batteridevne elbiler skal køre mange kilometer, før de bare er ligså miljøvenlige som forbrændingsmotorer. Hvis altså man regner den samlede miljøbelastning af elbiler ud. Og så er spørgsmålet, hvad vi gør med de…

Kategorier
Grøn transport

Etablering af ladestandere i Fredensborg Kommune

Kommunen opfordres til at etablere offentligt tilgængelige ladestandere. Infrastrukturplanen som blev vedtaget 25 .juni i år giver kommunen mulighed for at søge om tilskud fra en pulje på 65 mio. i år og 150 mio. næste år. Med det hastigt voksende antal el og hybrid biler vil behovet for ladestandere vokse betydeligt og det er…

Kategorier
Grøn transport

Førerløse shuttlebus på mest brugte cykel/gangstier til skoler og idrætscentre

I forbindelse med skoler og idrætscentre er der gradvist øget. Samtidig har vi mange gode gang- og cykelstier til samme lokaliteter. Bilkørslen afspejler et konkret behov. Måske kan bilkørsel erstattes at små førerløse shuttlebusser? Måske et projekt vi kan samarbejde med fx DTU eller andre forskningsmiljøer der arbejder med førerløs trafik?

Kategorier
Grøn transport

Søg statstilskud til ladestandere

Det er ikke alle, der kan etablere en ladestander på egen p-plads. Hvis vi skal redde klimaet, skal flest mulige på sigt købe en elbil i stedet for en benzinbil. Elbiler bliver forhåbentlig billigere de kommende år. Men hvis man ikke har sin egen p-plads, kan man ikke få installeret sin egen ladestander. For at…

Kategorier
Grøn transport

Cykelstier giver os bedre klima, sundhed, sikkerhed og oplevelser

Sommeren er over os, og det frister at tage cyklen. Vi har mange gode cykelstier i Fredensborg Kommune, men vi kunne godt bruge nogle flere. Hvis man fx vil cykle fra Kokkedal eller Nivå ind i landet mod Karlebo og videre til Hillerød, tvinges man ud på veje, hvor bilerne presser sig tæt forbi. Vi…

Kategorier
Grøn transport

Mini el-busser i lokalområder

Mini el-busser fra stoppesteder i lokalområder uden fører, slm kendt fra bl a DTU. Evt tilkald / forudbestilling via tlf.

Kategorier
Grøn transport

Elbiler til hjemmeplejen

Hjemmeplejens medarbejdere kører i dag i benzindrevne biler. Udskiftning til elbiler med mulighed for opladning lokalt ved mødestederne vil optimere miljøet.

Kategorier
Grøn transport

Mere information om elbiler

Det ville være rart med mere tilbundsgående information om elbiler. Mange vil gerne skifte til elbiler, men der er usikkerhed om batterier – pris, miljøvenlighed mm.

Kategorier
Grøn transport

Ud af bilerne – op på cyklen

Det er fristende, at tage bilen til stort og småt, selv over ganske korte afstande. Iflg. DTU's Transportvaneundersøgelse, så er ca. 10 pct. af alle bilture under én km. Alle de ture kan sagtens erstattes af gang eller cykling. En måde at begrænse den ukritiske brug af bilen, er ved at nedlægge parkeringspladser, og gøre…