Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

Kommunale udbud skal indholde en serviceaftale

For at undgå at der bliver brugt billige og dårlige materialer/komponenter der om få år skal udskiftes. De kommunale udbud skal sikre at leverandør forpligtes til at levere en hvilken som helst ydelse i overensstemmelse med kommunes klimaplan

Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

Langstrupmose omlægges

Langstrupmose omlægges til forsinkelsesbasin til regnvand med en evt. dæmning. Dette ville også kunne udnyttes som rekreativtområde med øger natur. Arne havde en rigtig god vision for ideen. Jeg kunne desværre ikke tyde alle ideerne på din lille lap papir. Derfor hvis ideen findes interessant. Opfordrer jeg til at kontakte Arne

Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

Dataindsamling på effekten af gode ideer

Det er allerede for sent at afbøde mange virkninger af drivhuseffekten og i de kommende år vil vi se yderligere eskalering af konsekvenserne af vores udledening af CO2. Den del bør have det største og første fokus – selvom affaldssortering m.v. også er vigtigt at håndtere. Men med et varmere klima er konsekvenserne uoverskuelige og…

Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

DN Fredensborgs betragtninger

Som reaktion på Klimarådets opfordring til at dele klimaidéer, har vi nedenstående prioriterede indledende kommentarer for tre af de seks temaer til konferencen om klima og bæredygtighed i Fredensborg Kommune Klimatilpasning og biodiversitet Vådområderne må ikke dyrkes, så disse frigiver endnu mere CO2. Der vil endvidere i en våd eng ske en ophobning af organisk…

Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

Vildtstriber på kommunale arealer

For at fremme biodiversiteten kan en metode være at lave vildt striber hvor Mark-blomsterbeplantning anlægges i de kommunale marker, således at vilde fugle og andet vildt kan finde føde i de ellers store øde marker, der ikke er særligt vildtvenlige. Striberne bør anlægges for en årrække. Det kan være en god ide at anlægge små…