Kategorier
Affald og genbrug

Mærkning af emballage

Al emballage bør mærkes, så det tydeligt kan sorteres.

Kategorier
Affald og genbrug

Fælles genbrugsmarked under et tag

En værksteds sammenslutning af små og mindre virksomheder der arbejder med genbrug og bæredygtighed. Det kunne inkludere møbelsnedker, elektriker, smed, møbel polstre, maler, sadelmager, skrædder mm. Så kan man livtidsforlænge sine udtjente ejendele, give dem nyt formål eller bare donere til fælles skabet velvidne at det ikke bare bliver smidt ud. De enkelte virksomheder kunne…

Kategorier
Affald og genbrug

Her holdet 7. a skolens område rent.

Matriklen for alle skoler inddeles i passende (afhængig af antal klasser) sektioner omkring skolen. Fra skolens ydermur til ca. 50 meter fra muren. Hvert område markeres med skilte: "Her holder X klasse skolen ren". Det vil sige eleverne holder selv justits med både eget og andre klassers areal. Princippet praktiseres i bl.a. USA og benyttes…

Kategorier
Affald og genbrug

Grønt Værksted – nej til brug og smid væk-kulturen

Jeg foreslår, at vi i kommunen starter et Grønt Værksted. Formålet er at begrænse "brug og smid væk-kulturen", så vores forbrug af ressourcer kan begrænses, også de ikke-fornybare ressourcer og materialer, og affaldsmængder kan nedbringes. Så vi kan ved frivilliges reparation af it, tøj, andet. Samtidig kan værkstedet være med til at bekæmpe uligheden ved…

Kategorier
Affald og genbrug

Genbrug

Bæredygtighed er meget mere end at reducere/undgå anvendelse af fossile brændstoffer. I Fredensborg Kommune er vi langt i denne proces. På kraftvarmeværket i Hørsholm produceres fjernvarme og strøm ved affaldsforbrænding. Det er en metode, vi i Danmark er berømmet for, og som også mange andre lande i Europa har taget til sig. På nuværende tidspunkt…

Kategorier
Affald og genbrug

Affaldssortering

Jeg tvivler på, at det nogensinde kan blive en succes at opsætte 5 affaldsposer til hver husstand og forvente, at alle vil sortere deres affald hver dag. Mange steder er der tillige pladsproblemer, der forhindrer en fornuftig løsning, og en travl hverdag vil for mange gøre denne sortering til et problem. Jeg foreslår derfor, at…

Kategorier
Affald og genbrug

Grøn omstilling i en helhedsbetragtning

Påstande til drøftelse: Nu skal vi alle sortere vores affald i 10 fraktioner, idet vores affald i meget højere grad skal genbruges, og ikke afbrændes. Det betyder, at Norfors må købe produkter til afbrænding for at kunne opretholde produktionen af fjernvarme. Der må indkøbes olie eller naturgas, hvilket giver forøget udledning af CO2. Kommunernes Landsforening…

Kategorier
Affald og genbrug

Affaldssortering

I dag affaldssorteres i private hjem. Noget tilsvarende kunne finde sted på kommunens institutioner, herunder hjemmeplejen, hvor det ikke foregår systematisk

Kategorier
Affald og genbrug

Sparede tømninger af renovationsbeholdere

Hvor hver husstand har sine egne beholdere, er der meget stor forskel på de affaldsmængder, der er. Hvis man er få personer i husstanden og et lille forbrug, har man ikke behov for de tømninger, som er fastlagt. Der er derfor mulighed for at spare tømning af beholdere med meget små mængder, ved at give…