Kategorier
El og varme

Boligopvarmning

Erstat naturgas på boligejerene med fjernvarme der produceres grønt.

Kategorier
El og varme

EnergiKonsulenter

Udvidet brug af energikonsulenter Flere energivenlige boligtyper og transport muligheder

Kategorier
El og varme

Udskiftning af el radiatorer med luft til luft varmepumper

Mange huse i Fredensborg fra 1970 har el varme. El radiatorer kan med fordel udskiftes med luft til luft varmepumper og dermed reducere elforbruget

Kategorier
El og varme

Flydende Solcelleparker på kommunens/nabokommuners søer.

Flydende Solcelleparker, som anvendt i udlandet.

Kategorier
El og varme

Klare fremtids udsigter for varmen

I Fredensborg Kommune har vi omkring 700 olie- og 7.000 gasopvarmede boliger, der indenfor de kommende år skal finde anden opvarmning. Kommunen bør gøre en forstærket indsats for at hjælpe disse på vej. • Den gratis kommunale energirådgivning bør styrkes og gøres mere synlig. Det er specielt vigtigt, at der rådgives om støj i forbindelse…

Kategorier
El og varme

Udvikling af fjernvarme

Fjernvarme er god varme, som er let at håndtere for forbrugerne, og som kan håndteres med betydelige stordriftsfordele af producenterne. Fjernvarmen bør udbygges, hvor det er rationelt. Dvs. primært i Humlebæk og Fredensborg, der hvor der er større varmeinstallationer så som blokke eller rækkehuse med fælles opvarmning, eller virksomheder. Villaer skal primært tilknyttes, hvis de…

Kategorier
El og varme

Store varmelagre til fjernvarme

En af de væsentlige udfordringer med vedvarende energi er, at det tidspunkt, man gerne vil bruge energien, ikke altid er samme tidspunkt hvor man kan producere den. Derfor har vi brug for store varmelagre i fjernvarmesystemet med tilknyttet varmepumpe. Jeg forestiller mig, at starte med et 100 – 120.000 m3 fordelt på 3 til 4…

Kategorier
El og varme

Geotermi til grøn fjernvarme

GEUS (Danmark og Grønlands Geologiske Undersøgelser) har for år tilbage estimeret, at der i Danmarks undergrund er geotermisk varmt vand, som kan dække ca. 30% af landets behov for opvarmning. Der er faktisk store reservoirer varmt saltvand i Danmarks undergrund. Af de tre geotermiske værker, der i dag findes herhjemme, er kun ét i funktion,…

Kategorier
El og varme

Solceller på kommunale (og private) tagflader

Store tagflader kan rumme solcelleanlæg, som giver mere end de normale husstandsanlæg. Da staten finansierer en stor del at sine udgifter via afgifter på el, er der begrænsninger på kommunernes muligheder for at lægge solcelleanlæg på idrætshaller mv. De regler kan man komme ud over ved i stedet at overlade opgaven til en eksisterende el-producent,…

Kategorier
El og varme

Hvordan kan man spare energi i fjernvarmen?

Vi er mange, der har solceller, som producerer elektricitet. Overskudsproduktionen sender vi ud på elnettet, så andre kan få gavn af den. Tilsvarende kunne man gøre med solfangere i de områder, hvor der er fjernvarme. Solfangere på taget kan sende overskudsvarmen retur i fjernvarmesystemet og på den måde spare brugen af brændsler (og den herfra…

Kategorier
El og varme

Hvordan kan kommunen fremme sol-energi?

Det kan man ved aktivt at ændre lokalplanerne for større, ensartede byggerier, således at den enkelte ejer ikke individuelt skal søge om tilladelse til at etablere sol-energi, men umiddelbart kan etablere efter de retningslinjer, som vil fremgå af den ændrede lokalplan. Retningslinjerne udarbejdes efter forslag fra kommunen til den enkelte ejerforening. En sådan fremgangsmåde tager…

Kategorier
El og varme

Fremtidens energi-/varmekilder ?

Jeg kunne godt tænke mig, at Fredensborg kommune fik fokus på de forskellige energi-/varmekilder. Dvs. Naturgas, varmepumper, solenergi, jordvarme, fjernvarme. Hvad er fordelene og ulemperne for os i parcelhusene, som skal træffe valg om eventuelle ændringer fra olie/naturgas. Jeg tænker her på pris(både anlæggelse samt driften), støj, energiforbrug, forurening og hvad der ellers måtte være…

Kategorier
El og varme

Reguler brugen af brændeovne

Både metoden der bruges ved afbrænding, såvel som hyppigheden af afbrænding, har betydning for luftforureningen i området og i luften generelt.Ifølge Miljøstyrelsen er brændeovne en betydelig kilde til luftforurening. Man bør kigge meget mere intenst på brugen af brændeovne i kommunen, i områder hvor andre varmekilder er tilgængelige, da der i visse områder bliver storfyret…

Kategorier
El og varme

Udbyg fjernvarme

Fjernvarme er en meget fleksibel varmekilde, som kan udnytte mange forskellige energikilde, samt hurtigt skifte mellem dem. Desuden er fjernvarme en meget brugervenlig varmekilde, som kræver minimum indsats af brugeren

Kategorier
El og varme

Solcelleanlæg på kommunens tage

I forbindelse med bymidte- og bydelsprojekterne i henholdsvis Nivå, Humlebæk og Kokkedal ved Cirkelhuset er det en nærliggende tanke at forsyne kommunens bygninger med solcelleanlæg. Tagene på skoler, idrætshaller, rådhuset og andre bygninger kan med fordel udnyttes til at skaffe vedvarende energi i overensstemmelse med Fredensborg Kommunes planer om grøn omstilling. Potentialet er stort, fordi…

Kategorier
El og varme

Sidestille solcelletage med solcellepaneler.

Fredensborg kommune kræver som udgangspunkt byggetilladelse til solcelletage, hvorimod solcelle paneler på tag kan opsættes uden tilladelse*. Dette spænder ben for pæne og rentable løsninger, idet en byggetilladelse i kommunen let tager et år at opnå. Der bør oprettes/godkendes en instruks, der sidestiller solcelletage med solcelle paneler, da førstnævnte typisk giver en meget mere æstetisk…

Kategorier
El og varme

Solceller på virksomhedstage

Hvert bysamfund har et stort og ret samlet erhvervsområde. Mange af bygningerne har flade tage. Andre har tage, som vender mod syd. Tænk, hvis vi kunne udnytte flere af dem som ”solcellemarker på 1. sal”. Måske kan det ske i samarbejde med et forsyningsselskab, så den enkelte ejer ikke selv skal stå for hele projektet…