Kategorier
Bæredygtigt byggeri

Direkte påvirkning af bygherrer

Når kommunen modtager ansøgning om byggetilladelse, bør projektet gennemgås i forhold til en række forhold – og hvis der er rimelighed i det, skal bygherren indkaldes til et møde, hvor projektet gennemgås i forhold til den fremtidige anvendelses miljø- og klimapåvirkning. Derved kan man sikre sig, at logiske og billige løsninger, som kan spare CO2…

Kategorier
Bæredygtigt byggeri

Lokalplanernes indflydelse på CO2-udledningen

Når kommunen udarbejder lokalplaner, er det vigtigt at sikre lavest mulig CO2 udledning via selv etableringen af bygningerne. Det kan man gøre ved IKKE at stille krav om brug af meget CO2 tunge materialer som f.eks. mursten og tegl. Man kan fremme brug af træ og træfibermaterialer ved i planerne at nedfælde principper om lav…

Kategorier
Bæredygtigt byggeri

Hvidmalede tage

Hvor der ikke opsættes solceller på flade tage, bør disse tage males hvide for at reflektere sollyset ud af atmosfæren igen på samme måde som indlandsisen reflekterer solens stråler. En sidegevinst er, at bygningen ikke bliver så varm om sommeren og derved kan energiforbrug til køling nedsættes. På markedet findes special maling til tagpaptage til…

Kategorier
Bæredygtigt byggeri

Ingen modregning af solcelleenergi i energirammen

Ved nybyggeri af kommunale ejendomme, bør kommunen stille som krav, at solceller ikke kan modregnes i bygningens energiramme. Kommunen bør opfordre private bygherrer til at stille samme krav til deres byggerier. Hvis man modregner solceller i energirammen, betyder det, at solcellerne bruges til at kompensere for besparelser på andre passive tiltag til nedbringelse af en…