Kategorier
Andet

Prioritering

Der er mange gode ideer. Kommunen bør nedsætte en gruppe, der kan udvikle et værktøj til bedømmelse af forslag og ideer. Hvor får vi mest klima og bæredygtighed for pengene?

Kategorier
Andet

Klima Borgertingets 117 anbefalinger

Som ét af de tilfældigt ca. 100 udtrukne medlemmer af Borgertinget vedr. Klima, der rådgiver Regering og Folketing, vil jeg anbefale, at – rapporten gøres kendt og tilgængelig lokalt, bl.a. også for medlemmerne af Klimarådet – at anbefalingerne trækkes frem på givne temaområder i Klimarådets arbejde – og i forvaltningens overvejelser over indsats Rapporten er…