Kategorier
Grøn transport

batteri eller brint

Vi er enige, at forbrændelsesmotorer skal være fortid.
Lige nu bliver der gjort en stor indsats for at femme batteridrevne elbiler.
Desværre.
Batteridevne elbiler skal køre mange kilometer, før de bare er ligså miljøvenlige som forbrændingsmotorer. Hvis altså man regner den samlede miljøbelastning af elbiler ud. Og så er spørgsmålet, hvad vi gør med de gamle bilbatterier, ikke engang besvaret.
Jeg har undret mig over, at batterielbiler bliver presset så meget ind i markedet, selv om der findes en langt klimavenligere løsning. Jeg forstod det, da jeg hørte, at bilindustrien er villig til at forlade batteriteknikken, EFTER at alle indkøbte batterier er solgte.
Hvad er så den klimavenligere løsning? Biler drevet af strøm fra brændselsceller. Så hvis I vil gøre en gennemtænkt indsats for klimaet, så vil jeg foreslå, at I allerede nu begynder at opbygge infrastrukturen for brintforsyningen.
Jeg er godt klar over, at det kommer til at koste – penge. De nuværende teknikker koster mere, ikke i penge, men i klimabelastning.
Desværre er politikernes problem, at ingen tør sige, at vi indtil nu har levet for billigt, at klimaet har betalt, hvad der ikke stod på kassebonen. At vi kommer til at sænke vores materielle levestandard, hvis vi vil bevare en klode, som vi kan leve på.
Venlig hilsen,
Peter Weide

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *