Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

DN Fredensborgs betragtninger

Som reaktion på Klimarådets opfordring til at dele klimaidéer, har vi nedenstående prioriterede indledende kommentarer for tre af de seks temaer til konferencen om klima og bæredygtighed i Fredensborg Kommune

Klimatilpasning og biodiversitet
Vådområderne må ikke dyrkes, så disse frigiver endnu mere CO2. Der vil endvidere i en våd eng ske en ophobning af organisk materiale så man kan få en netto CO2 fangst.

Forøgelse af skovområdet i kommune vil have en gavnlig effekt på CO2 balancen. I dag er skovens udbredelse i Fredensborg Kommune det samme som landsgennemsnittet (15%), som næsten udelukkende er statsskov.

Bæredygtigt byggeri
Kommunens byggereglement specielt for landzonen fremmer ikke klimavenligt byggeri. Smalle længehuse i tegl og mursten giver et exceptionelt høj tCO2 udledning pr m2. I stedet bør træbyggeri og generel anvendelse af træ fremmes. Herunder plantning af træer.

Solceller på idrætshaller, ridehaller, industribygninger og gerne så mange private tage som muligt. En distribueret produktion af solenergi kræver ikke anlæg af nye net/distribution, da strømmen blot løber den anden vej.

El og varme
I forbindelse med alternativ elproduktion så indfasning af varmepumpeanlæg også gerne til kollektiv energiforsyning. Udfasning af CO2 emitterende anlæg såsom anlægget i Helsingør samt Hørsholm. CO2 er CO2 om det så kommer fra affald eller træ.

Kommunen kunne evt. købe overskudsstrøm fra private solcelleanlæg og anvende det til ladestationer for elbiler mm

Venlig hilsen

Poul Erik Højlund Nielsen
DN´s repræsentant i Klimarådet

Jens Søndergaard
Formand
DN Fredensborg

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *