Kategorier
El og varme

Udvikling af fjernvarme

Fjernvarme er god varme, som er let at håndtere for forbrugerne, og som kan håndteres med betydelige stordriftsfordele af producenterne. Fjernvarmen bør udbygges, hvor det er rationelt. Dvs. primært i Humlebæk og Fredensborg, der hvor der er større varmeinstallationer så som blokke eller rækkehuse med fælles opvarmning, eller virksomheder. Villaer skal primært tilknyttes, hvis de ligger i nærheden af en ledning til noget større. I Kokkedal og Nivå er der stort set udbygget.
Samtidig er det påtrængende, at fjernvarmen udvikles hen mod vedvarende bæredygtige kilder. Jeg anser etableringen af vores store skovflis baserede kraftvarmeværk i Helsingør for en delvis fejlinvestering. Flis er globalt set ikke en bæredygtig ressource med det nuværende forbrug. Samtidig udfaser vi affaldsforbrændingen, som har været vores væsentligste varmekilde og kraftværkerne, som har haft mindre betydning lokalt.
Pt. er det mest populære alternativ store varmepumpeanlæg, som med el trækker varmen ud af luften. Ulempen er, at de køler et område ned og kan give støjproblemer, hvis ikke man passer på.
Jeg håber, vi kan udvikle et fjernvarmesystem, som primært baserer sig på solvarme, men også på spildvarme og overskudsenergi. Det kræver et fjernvarmesystem, der er designet til mere decentrale og varierende varmekilder. Derfor er der brug for varmelagre.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *