Kategorier
El og varme

Store varmelagre til fjernvarme

En af de væsentlige udfordringer med vedvarende energi er, at det tidspunkt, man gerne vil bruge energien, ikke altid er samme tidspunkt hvor man kan producere den. Derfor har vi brug for store varmelagre i fjernvarmesystemet med tilknyttet varmepumpe. Jeg forestiller mig, at starte med et 100 – 120.000 m3 fordelt på 3 til 4 celler, så en celle hele tiden kan være tømt for vand, med henblik på vedligeholdelse. Det giver nye muligheder for at bruge spildvarme og solvarme. Evt. decentral solvarme. Endvidere kan varmepumper tilknyttet store varmelagre være en væsentlig faktor i at stabilisere elnettet i takt med stadig mere sol og vind.
På sigt skal vi nok, bl.a. af hensyn til forsyningssikkerheden have flere store varmelagre i vores fjernvarmesystem.
Der er efterhånden opsamlet betydelig erfaring med store damvarmelagre i Danmark. Måske er vi ved at være klar til næste genereration.
Lokalt kræver det, at vi finder et godt sted på 1 – 2 hektar, som ikke ligger for langt fra den eksisterende fjernvarmes hovedledninger, eller evt. kan tilknyttes ny fjernvarmeledning til Fredensborg by. Det er vigtigt, at finde en god placering i forhold til natur og landskabelig oplevelse.
Evt. kan der placeres solvarme ovenpå varmelageret, så det samlede arealbehov mindskes på samme måde, som når man placerer solvarme eller solceller oven på bygninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *