Kategorier
Affald og genbrug

Sparede tømninger af renovationsbeholdere

Hvor hver husstand har sine egne beholdere, er der meget stor forskel på de affaldsmængder, der er.
Hvis man er få personer i husstanden og et lille forbrug, har man ikke behov for de tømninger, som er fastlagt. Der er derfor mulighed for at spare tømning af beholdere med meget små mængder, ved at give mulighed for at den enkelte husstand kan afmelde tømninger.
Det kan give besparelser for de enkelte husstande, men også i forhold til energiforbrug ved afhentningen. På de fleste ruter ligger husene tæt og det er så ikke køretiden mellem tømningerne, men selve tømningen, der tager mest tid. Kan man spare 10 – 20 % af tømningerne, kan ruterne forlænges – og der vil samlet set være mulighed for måske at spare en bil og antal ansatte.
Det vil så både give en lavere udgift og mindre CO2 belastning pr. kg. afhentet affald, da der så vil være en højere gennemsnitsvægt af affaldet ved de enkelte tømninger.
For at sikre sorteringen kan man fastsætte maksimuns interval mellem tømningerne af den enkelte spand, så man ikke bare kan afmelde alle tømninger.
Hvis man tilmelder sig SMS-varslingen af tømning og beder om 3 dages respit, vil man have to dage at afmelde i. Hvis ikke man afmelder vil der naturligvis blive tømt.
Selv om man ikke sparer hele udgiften til de afmeldte tømninger, vil de små husholdninger med egne beholdere kunne begrænse renovationsbetalingen, hvilket vil være absolut rimeligt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *