Kategorier
El og varme

Klare fremtids udsigter for varmen

I Fredensborg Kommune har vi omkring 700 olie- og 7.000 gasopvarmede boliger, der indenfor de kommende år skal finde anden opvarmning. Kommunen bør gøre en forstærket indsats for at hjælpe disse på vej.
• Den gratis kommunale energirådgivning bør styrkes og gøres mere synlig. Det er specielt vigtigt, at der rådgives om støj i forbindelse med etablering af individuelle luft til luft og luft til vand varmepumper, så disse løsninger ikke får et dårligt ry baseret på reelle erfaringer. De varmepumper, der er på markedet, har et meget forskelligt støjniveau, og støjgener kan minimeres ved placering m.m.
• Kommunen bør have klare langsigtede planer for, hvilke boliger man forventer at fjernvarme betjene. Det skal naturligvis ske i en dialog om konkrete muligheder og tidsplaner, med de virksomheder, boligforeninger, blokcentraler o.l. som kan bære investeringerne i et ledningsnet.
• Hvor der er planer om fremtidig fjernvarme bør, der etableres et marked for brugte gasfyr, så man ikke investerer i nye gasfyr med 15 – 20 års levetid, få år før skift til fjernvarme, så kan man også få lidt restværdi ud af de gasfyr, der udskiftes, før de er udtjente.
Uklarhed om de fremtidige rammer vil betyde, at grundlaget for kollektiv varmeforsyning undergraves af individuelle løsninger.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *