Kategorier
Klimatilpasning og biodiversitet

Vildtstriber på kommunale arealer

For at fremme biodiversiteten kan en metode være at lave vildt striber hvor Mark-blomsterbeplantning anlægges i de kommunale marker, således at vilde fugle og andet vildt kan finde føde i de ellers store øde marker, der ikke er særligt vildtvenlige. Striberne bør anlægges for en årrække. Det kan være en god ide at anlægge små områder med buskbeplantning, så der gives dyrene mulighed for ly og læ, og fjerne gamle dræn, så der genetableres vådområder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *