Kategorier
El og varme

Hvordan kan kommunen fremme sol-energi?

Det kan man ved aktivt at ændre lokalplanerne for større, ensartede byggerier, således at den enkelte ejer ikke individuelt skal søge om tilladelse til at etablere sol-energi, men umiddelbart kan etablere efter de retningslinjer, som vil fremgå af den ændrede lokalplan.
Retningslinjerne udarbejdes efter forslag fra kommunen til den enkelte ejerforening.
En sådan fremgangsmåde tager tid, men bør give et betydeligt bedre resultat end den nuværende arbejdsgang, hvor man skal søge kommunen om dispensation fra lokalplanens bestemmelser, ansøgningen skal til høring i grundejerforeningen, som måske skal have ansøgningen behandlet på en generalforsamling, hvorefter en eventuel accept skal i nabohøring inden tilladelsen kan gives.
Den nuværende arbejdsgang vil i sig selv nærmest sikre, at der kommer meget få anlæg op. Derfor er en ændring, som giver generelle retningslinjer i den enkelte bebyggelse meget vigtig!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *