Kategorier
Grøn transport

Ud af bilerne – op på cyklen

Det er fristende, at tage bilen til stort og småt, selv over ganske korte afstande. Iflg. DTU's Transportvaneundersøgelse, så er ca. 10 pct. af alle bilture under én km. Alle de ture kan sagtens erstattes af gang eller cykling.
En måde at begrænse den ukritiske brug af bilen, er ved at nedlægge parkeringspladser, og gøre det lettere og mere sikkert at parkere sin cykel.

Skal mange flere cykle i stedet for at sidde i bilen og forurene, så skal det være mere sikkert at cykle. Der mangler sikre cykelveje i og omkring landsbyerne, ved skolerne fx. Sørup, og der er brug for cykelstier – ikke cykelbaner, der kun er adskilt fra biltrafikken med en malet hvid stribe – på flg. strækninger: Fredensborg-Brønsholm. Brønsholm-Helsingørs bygrænse, samt på dele af A6 vest for Fredensborg.

Ikke alle kan cykle (langt), og de har brug for et finmasket busnet med hyppige afgange, der forbinder boliger med arbejdspladser, indkøb, off. institutioner – og koordineret med andre kol. trafikmidler.
Er Movias bureaukrati årsagen til, at der endnu ikke er kommet en bus til det store nye plejehjem i Humlebæk? Her er der brug for kommunal enegang.

5 kommentarer til “Ud af bilerne – op på cyklen”

Det er ikke så enkelt at gå fra bil til cykel. Der er pres på familjerne og der skal både hentes børn og købes ind på vejen.
Det er derfor vigtigt, at få så mange som muligt til at bruge bilen til toget, men det kræver dels, at man kan regne med toget og dels, at der er parkeringspladser nok.
Hvis den ene part cykler på arbejde, vil den anden part have flere opgaver at løse. Og det er ikke længere en selvfølge, at institutionspladserne ligger tæt på bopæl eller station.
Husk at Fredensborg har relativt mange indbyggere, som pendler til arbejde.
Og så er der det minus ved cyklerne, at det i vintermånederne kun er de mest barske, der kan og vil undvære bilen.

Hej Finn – Tak for kommentar, der rører ved et par store udfordringer, som ikke ret mange kommuner har været i stand til at løse. Fredensborg Kommune har en målsætning om at ville være en grøn bosætningskommune. Det betyder, at der satses mere på boliger (til gode skatteydere, hvem det så end er?), end på at tilvejebringe tilstrækkeligt med lokale arbejdspladser, så de fleste af kommunens borgere ikke er nødt til at pendle ud af kommunen for at få et job.

Satsede kommunen i stedet på at tiltrække flere arbejdspladser, så ville brugen af biler også dermed falde tilsvarende. Jo kortere der pendles, desto mindre vil kravet om “at få hverdagen til at hænge sammen for børnefamilierne”, hvilket rask bruges til at legitimere den omfattende og ukritiske brug af biler. (Når bilister kører 500 meter ned til bageren, eller endnu kortere til idrætscenteret, så har det ikke noget at gøre med at får “hverdagen til at hænge samme – så er det mageligheden, der sejrer).
Jo flere der arbejder lokalt, desto bedre går det med de lokale detailhandlere, jvfr. diskussionen om et evt. kommende “bymidtecenter” i Brønsholm.

Det vil ikke være nogen god ide, at plastre stationsområderne til med p-pladser til pendlernes biler, for dét behov er umætteligt. Kan du nævne én stationen i Fredensborg Kommune, hvor der er plads til endnu flere p-pladser?
Løsningen er et finmasket net af busser, der bringer folk til fra toget – og til nabokommunerne. Samt at flere cykler til toget – afstandene i de fire byområder er ikke længere, end at det kan klares på 10-15 minutter. Det kræver så til gengæld, at der er mange flere sikrede/aflåste cykelparkeringspladser ved stationerne – og at togene kører til tiden.
For hver p-plads til en bil, kan der på det samme areal stå 6-8 cykler. Sådan har man fx gjort i Holland, hvor man for længst har erkendt, at pladsen er kneben, og at det gælder om at udnytte den bedst muligt – og det er ikke til biler.
Jeg er godt klar over, at forholdene er en del anderledes i landområderne, så lad os tage de fire bysamfund først.

Glemte —
Med til billedet hører, at en femtedel af befolkningen i alderen 18-65 år lever alene, og når de bruger bil, så kan det ikke være for at få familielivet til at hænge sammen.
Bilen bruges ikke kun til pendling job-arbejde, andelen af fritids- og ærindekørsel overstiger bolig-job-andelen, og r stigende, mens bolig-job-andelen er faldende – i biler, hvor der sidder stedse flere personer.
Der e stadig mange husstande, der ikke har bil, og de klarer sig udmærket ved at tilrettelægge deres tid, transportafstande mv. ud fra at de benytter andre transportmidler end bilen – også om vinteren..

Kære Arne Lund
Der er forskel på den idéelle løsning og den realistiske.
En velfungerende Kystbane kan flytte en del fra motorvejen til toget, men at flytte folk fra bilen til cyklen er langt sværere. Derfor tror jeg, at det er vigtigt med tilstrækkeligt mange p-pladser ved stationerne.
Vi er mange, der ikke er meget overlagte og planlægger hverdagens gøremål i detaljer, så vi bare kan tage cyklen selv om den står klar, fordi vi så bliver begrænset i vores muligheder undervejs.
Så uanset min personlige velvilje, er det utrolig sjældent, at cyklen kommer ud af skuret. Det er desværre realiteten!

Kære Finn Langgaard
Du fortæller ikke hvor mange “tilstrækkeligt mange p-pladser ved stationerne” er, samt hvor du vil skaffe plads til alle de biler, der i så fald vil dreje sig om. Pladsen er ved alle stationer her i kommunen stærkt begrænset. Så….?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *